epilupu
Just Anil Wedding

  When
Saturday, August 27, 2016 @ 11:00 AM
  Host
anilkumar pasinibilli
  7799777909
  Location
vishakapatnam
Tulasi Kalayana Mandapam , Andhra Cement Roads, Naidu Thota Junction , Simhachalam, Vishakapatnam, Andhra Pradesh 500029

                                                                                        ఆత్మీయ  à°ªà±†à°‚డ్లి  à°ªà°¿à°²à±à°ªà± 

 

నమస్కారం !!!  à°‡à°ªà±à°ªà°Ÿà°¿à°µà°°à°•à±  à°¨à°¾ జీవితం లో   పెద్ద బాబు , కన్నా , అనిల్  à°¬à°¾à°¬à± , అన్నయ ,  à°ªà±†à°¦à±à°¦ అన్నయ , అన్న , మనవడా !! , ఒరేయ్  à°µà±†à°§à°µ , ఒరేయ్ , నా కన్నె ,   బుజ్జి ,  à°…నిల్  à°¬à°¾à°µ , మామ ,  à°¬à°¾à°µ గారు ,  à°¬à°¾à°µ మరిది  ,  à°…నిల్ కుమార్     అన్న పిలుపులు   అనుభవించాను....   ఇంకో   పది  à°°à±‹à°œà±à°²à±à°²à±‹    à°¸à°°à°¿à°—్గా  à°šà±†à°ªà±à°ªà°¾à°²à°‚టే   ఆగష్టు  27  à°‰à°¦à°¯à°‚   11: 04 à°—à°‚à°Ÿà°²  à°¨à±à°‚à°šà°¿    à°à°µà°‚à°¡à±€ ... శ్రీవారు ....  à°…న్న పిలుపు  à°µà°¿à°¨à°¬à±‹à°¤à±à°¨à±à°¨ ....    

 

అదేనండి   నా  à°µà°¿à°µà°¾à°¹  à°®à°¹à±‹à°¤à±à°¸à°µà°‚  à°…చ్చ తెలుగు లో  à°¨à°¾  à°ªà±†à°³à±à°²à°¿  ...  à°†à°—ష్టు  27  à°‰à°¦à°¯à°‚  11 గంటలకు   తులసి  à°•à°²à±à°¯à°¾à°£ మండపం , ఆంధ్ర సిమెంట్స్  à°°à±‹à°¡à±à°¡à±  , నాయుడు తోట  à°œà°‚క్షన్ , సింహాచలం , విశాఖపట్నం   వద్ద   జరగబోతుంది.   కనుక  à°¨à°¾  à°ªà±à°°à°¿à°¯à°®à±ˆà°¨  à°¸à±à°¨à±‡à°¹à°¿à°¤à±à°²à± , హితులు ,  à°¶à±à°°à±‡à°¯à±‹à°­à°¿à°²à°¾à°·à±à°²à± ,  à°•à±ƒà°¤à°œà±à°žà±à°¯à°¤  à°ªà°°à±à°²à± ,   వ్యాపార  à°­à°¾à°—స్వామ్యులు ,  à°¨à°¾ పని స్నేహితులు ,  à°¨à°¾ పాఠశాల మరియు కాలేజ్  à°®à°¿à°¤à±à°°à±à°²à±  à°…ందరు నా  à°µà°¿à°µà°¾à°¹ మోహోత్సవానికి   విచ్చేసి   నన్ను మరియు నా  à°•à±à°Ÿà±à°‚బాన్ని   ఆనందడోలికల్లో  à°®à±à°‚చెత్తి  à°®à±‡à°®à± ఇచ్చే  à°†à°¤à°¿à°§à±à°¯à°¾à°¨à±à°¨à°¿  à°¸à±à°µà±€à°•à°°à°¿à°¸à±à°¤à°¾à°°à°¨à°¿  à°®à°¨à°¸à±à°«à±‚ర్తిగా ఆశిస్తూ ....  à°¨à°¾ వివాహ దినాన  à°®à±€  à°°à°¾à°•  à°¨à°¾à°•à±  à°Žà°‚తో   శుభం మరియు సంతోషం  à°…ని  à°¤à±†à°²à°¿à°¯à°œà±‡à°¸à±à°¤à±‚ 

 

మీ ... 

ఆత్మీయ  à°®à°¿à°¤à±à°°à±à°¡à± ,

అనిల్ కుమార్  à°ªà°¾à°¸à°¿à°¨à°¿à°¬à°¿à°²à±à°²à°¿


epilupu